Avrupa Otomobil Pazarı 2020 Ağustos ayında yüzde17.6 daraldı…

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2020 Ağustos
ayında %17,6 daraldı.
• Otomobil pazarı 2020 Ağustos ayında 2019 yılının aynı ayına göre %17,6 azaldı ve
toplam 884.394 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil
pazarı 1.073.920 adetti.
AB (26),UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre hazırlanan raporda, otomobil
satışları 2020 Ocak-Ağustos döneminde %32,9 azaldı.
• Otomobil pazarı 2020 Ocak-Ağustos döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre %32,9
azaldı ve toplam 7.267.621 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde
ise otomobil pazarı 10.831.855 adetti.
• 2020 Ağustos ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre %64,2 artış ve
317.394 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı. Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;
• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ağustos ayında geçen yılın aynı
ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %51,9 ile Romanya, %42,3 ile Estonya, %34,5 ile
Bulgaristan’da görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre büyüme gösteren pazar olmadı.
• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde
geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %47,4 ile Hırvatistan, %42,0 ile
Portekiz, %40,6 ile İspanya’da görüldü. Sekiz aylık dönemde tüm Avrupa
pazarlarında daralma görüldü.