Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2018 Yılı İlk Çeyreğinde %1,5 Arttı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı ilk çeyreğinde bir önceki
yılın aynı dönemine göre %1,50 artarak 158.430 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı ilk
çeyreğinde ise 156.090 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2018 yılı ilk çeyreğinde geçen yıla göre %5,47 oranında artarak
122.310 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 115.963 adet satış yaşanmıştı.
Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine
göre %9,99 azalarak 36.120 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 40.127 adet satış
gerçekleşmişti.

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı

2018 Mart Ayında %3 Arttı.

Otomobil Pazarı %7,5 Arttı, Hafif Ticari Araç Pazarı %9 Azaldı.

2018 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 76.345 adete yükseldi. 73.802 adet
olan 2017 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %3,45
oranında arttı. 2018 yılı Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %7,52 arttı ve 59.798 adet oldu. Geçen sene 55.616 adet satış gerçekleşmişti.
2018 yılı Mart ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Mart ayına göre %9,01 azaldı
ve 16.547 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 18.186 adet satış yaşanmıştı.

2018 yılı Mart ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında %5,2, 1600-2000cc
aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %5,3 artış yaşandı. 2000cc üstü
otomobillerde %31,4 azalış izlendi. 2018 yılı Mart ayı sonunda 48 adet elektrikli ve 1.089
adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2018 yılı Mart ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en
yüksek paya %41,01 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 50.163 adet ile sahip
oldu.

2018 yılı Mart ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı %59,28’e gerilerken, otomatik
şanzımanlı otomobillerin payı %65,06’ya yükseldi.

2018 yılı Mart ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin %83,55’ini vergi oranları düşük
olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre
değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %56,07 pay alan C (68.580 adet) segmenti
ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine
Sedan otomobiller (%52,54 pay, 64.260 adet) oldu.

2018 yılı Mart ayı sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre
değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %71,09 pay ile Van (25.678 adet), ardından
%11,61 pay ile Kamyonet (4.195 adet), 9,43 pay ile Pick-up (3.407 adet) ve %7,86 pay ile
Minibüs (2.840 adet) yer aldı.

2018 Yılında;
✓ ABD’deki gelişmeler; Merkez Bankası’nın (FED) para politikasındaki normalleşme
süreci, ekonomideki iyileşmeye paralel olarak politika faiz artırma beklentisi,
✓ AB ekonomisindeki gelişim ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) uygulayacağı
para politikası,
✓ Brexit kararının AB ve diğer ülkelere olan etkisi,
✓ Çin ekonomisindeki yavaşlama ve gelişmekte olan ülkelere etkisi,
✓ Jeopolitik gelişmeler,
✓ TCMB’nin para politikası ve enflasyonla mücadelede kararlılığı,
✓ Cari işlemler açığındaki gelişim,
✓ Yapısal reformlara ait atılacak adımlar,
✓ Ekonomik aktivitenin gelişimi ve büyüme hızı
etkili olacaktır.

2018 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 925 bin – 975 bin adet aralığında
olması tahmin edilmektedir.