Ford Motor Company’nin tek fabrikası olmanın gururunu yaşıyoruz.

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı…

“Nitelikli ve yetkin çalışanlarımız sadece Ford Otosan’ı değil ülkemizi de ileriye taşıyacak en önemli değerlerimizden.”

Saygıdeğer Paydaşlarımız, Zor zamanlardan geçiyoruz. COVID-19 küresel salgınının, şu ana kadar gözlemlediğimiz etkileri ekonomik faaliyetler başta olmak üzere yaşamın birçok alanında görülüyor. İçinde yaşadığımız yüzyılda karşımıza çıkan jeopolitik kaynaklı toplumsal krizler, iklim krizi, kirlilik ve doğal yaşam alanlarının kaybı gibi çevresel sorunlara
küresel salgının sosyal ve ekonomik sonuçları da eklendi. Ancak bu olağandışı durum, 21. yüzyılın sorunları ile baş etmek için yeni bir liderlik anlayışı gerektiğini bize bir kez daha hatırlattı. Değişimin oldukça hızlı gerçekleştiği bu çağda, dayanıklı ve adaptasyon kabiliyeti yüksek kurumlar geliştirdikleri yeni liderlik yetkinlikleri ile küresel krizlerden daha az
etkileniyor.

Bu zorlu dönemde küresel anlamda toplumsal eşitsizliklerin giderilmesi ihtiyacıyla karşı karşıyayız. Dünya üzerinde sürdürülebilir sistemler kurmak için sadece ekonomik eşitlik değil, eğitimde fırsat eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konuların da savunucusu olmak durumundayız. Bu yıl Dünya Ekonomik Forumu’nun 50. yıl buluşmasında, yeni manifestonun paydaş kapitalizmi olarak ilan edilmesi iş dünyasında dönüşümün başlaması
gerektiğine dair bir mesaj niteliğindeydi.4 Artık değişen dünya koşullarında kurumların, kârlarını azami seviyeye çıkarmanın ötesinde çalışanlarını, faaliyetlerinden etkilenen toplumu, çevreyi özetle paydaşlarını kapsaması gerekiyor. Tüm paydaşları merkezde tutan bir iş modeline geçiş için nitelikli iş gücü kilit role sahip. Nitelikli ve yetkin çalışanlarımız
sadece Ford Otosan’ı değil ülkemizi de ileriye taşıyacak en önemli değerlerimizden. Ortak değer yaratma misyonunu benimseyen yeni nesil iş gücünü çekmek ise artık iş dünyası için yeni zorluklar arasında. Biz bu küresel eğilime, tüm paydaşları için değer yaratmayı amaçlayan bir iş modeli ile yanıt veriyoruz. Ford Otosan çatısı altındaki yaklaşık 11 bin
çalışanımızla bu misyonu gerçekleştiriyoruz.

Diğer yandan günümüz dünyasında ekonomik değer yaratmaya devam edebilmek için dijitalleşme ve teknoloji ana araçlardan biri haline geldi. Bugün bu önemli araçları, sosyal ve çevresel konulardan bağımsız düşünemeyiz. Teknolojik gelişmelere uyum sağlayan kurumlar, iş becerilerini dönüştürerek verimlilik sağlıyor, toplum için değer yaratıyor
ve çevresel etkisini azaltıyor. Bu bakış açısıyla faaliyet gösteren ve Avrupa’nın en büyük ticari araç üssü olan Kocaeli Fabrika’mız öncü Endüstri 4.0 uygulamalarıyla 2019 yılında, dünyada 1.000 lider üretici arasından seçilerek Dünya Ekonomik Forumu Öncü Fabrikalar Ağı’na (Global Lighthouse Network) kabul edildi. Dünyada bu listeye giren dört otomotiv
fabrikasından biri, Ford Motor Company’nin tek fabrikası olmanın gururunu yaşıyoruz.

Ford’un Avrupa’daki en büyük ticari araç merkezi olarak, bu yıl ciromuz %18 artışla 39 milyar TL’ye ulaştı. 5,9 milyar ABD doları ile 2019 itibarıyla Türkiye’nin ihracat lideriyiz. 1.389 çalışan ve güçlü teknik altyapı ile Türkiye Otomotiv sektörünün en yetkin Ar-Ge merkezine sahibiz. Şirketimiz ve ülkemiz için bu değeri yaratırken, faaliyetlerimizin çevresel
ve sosyal boyutlarını da şeffaf şekilde paylaşıyoruz. Bu rapor aracılığıyla Ford Otosan’ın çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim yaklaşımı ile bu alanlardaki ilerlemelerini siz paydaşlarımıza sunuyoruz.

Ford Otosan’ın bu yolculuğunda birlikte kararlılıkla yürüyen çalışma arkadaşlarıma, bayilerimize, tedarikçilerimize ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç