Avrupa Yüzde 26,3 azaldı…

AVRUPA OTOMOBİL PAZARI 2020 OCAK-MART DÖNEMİNDE %26,3 AZALDI…

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2020 Ocak-Mart döneminde 2019
yılı aynı dönemine göre %26,3 azaldı ve toplam 3.054.703 adet seviyesinde pazara ulaşıldı.
2019 yılı aynı döneminde 4.146.822 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı
dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %35,5 ile İtalya, %34,1 ile Fransa, %32,4 ile Avusturya’da görüldü.

2020 yılı Ocak-Mart döneminde, 2019 yılı aynı dönemine göre satışlarını artıran tek ülke %5,2 ile Litvanya oldu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2020 Mart ayında 2019 yılının aynı
ayına göre %51,8 azaldı ve toplam 853,077 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2019 yılında
1.771.030 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %85,4 ile İtalya, %72,2 ile Fransa, %69,3 ile İspanya’da görüldü.
2020 Mart ayında, 2019 yılı aynı ayına göre satışlarını arttıran tek ülke %0,4 ile İzlanda oldu.

2020 Mart ayı sonunda Türkiye, %44,8 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9.
oldu.

Dr. Hayri ERCE
Genel Koordinatör
Otomotiv Distribütörleri Derneği