2016 Ekim Ayı Üretim, İhracat, Satış Değerlendirme Raporu2016 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 7, otomobil üretimi ise yüzde 15 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 179 bin adet, otomobil üretimi ise 739 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam pazar, yüzde 3 oranında azalarak 738 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 1 oranında arttı ve 553 bin adet olarak gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 12 oranında artarken otomobil ihracatı ise yüzde 18 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 905 bin adet, otomobil ihracatı ise 575 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar ve Euro bazında yüzde 10 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 19,6 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 12 artarak 6,3 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti.

ÜRETİM

 • 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış ile toplam 1 milyon 179 bin adet taşıt aracı üretildi, otomobil üretimi ise yüzde 15 artarak 739 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
 • Toplam üretim sanayimizin en yüksek Ocak-Ekim dönemi üretim seviyesine ulaşmış oldu.
  • Bu dönemde, traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 1 milyon 222 bin adet olarak gerçekleşti.
  • 2015 yılı aynı dönemine göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2016 yılı ilk on ayında toplamda yüzde 5 azalırken, ürün grubu bazında:

   

  • Kamyonda yüzde   51
  • Midibüste yüzde   48
  • Kamyonda yüzde   42
  • Minibüste yüzde   18
  • Otobüste yüzde   1          oranında azalma kaydetti.

   

  • Kamyonette ise üretim geçen yıla paralel gerçekleşti.

   

  • 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde otomobil üretimi, 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artarak 739 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
  • Otomobil üretimi 2006-2016 yılları arası Ocak-Ekim dönemi verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.
  • 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam satışlar 738 bin adet seviyesinde gerçekleşti ve 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 3 oranında azaldı.
  • 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde otomobil satışları, 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 1 oranında arttı ve 553 bin adet oldu.
  • 2006–2016 yılları Ocak-Ekim dönemine ait otomobil satışları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar payının 2016 yılı ilk on ayında yüzde 76 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
  • 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 1 ve ithal otomobil satışları yüzde 2 oranında artarken, yerli otomobil satışları yüzde 4 oranında azaldı.
  • Otomobil pazarında ithalatın pazar payı 2016 yılı Ekim ayında yüzde 76 düzeyinde gerçekleşti.
  • 2006–2016 yılları Ocak-Ekim dönemine ait hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) satışları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar payının 2016 yılı ilk on ayında yüzde 48 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
  • 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 7, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 2, yerli hafif ticari araç satışları ise yüzde 11 oranında azaldı.
  • Öte yandan 2016 yılı Ekim ayında ithal hafif ticari araçların pazar payı yüzde 49 düzeyinde gerçekleşti.2016 yılı Ocak-Ekim döneminde; geçen yılın aynı dönemine göre ağır ticari araç pazarı yüzde 43 oranında azalarak 18 bin 594 adet, kamyon pazarı yüzde 44 oranında azalarak 15 bin 997 adet, midibüs pazarı yüzde 43 oranında azalarak bin 501 adet ve otobüs pazarı yüzde 25 oranında azalarak bin 96 adet düzeyinde gerçekleşti.
  • Son 10 yıllık ortalamalara göre 2016 yılında toplam pazar yüzde 27 ve otomobil pazarı yüzde 45 oranlarında artarken hafif ticari araç pazarı yüzde 1, ağır ticari araç pazarı yüzde 37 oranında düşüş gösterdi.

   İHRACAT

   • 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde 575 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 77’sini oluşturan 905 bin adet taşıt ihraç edildi. 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 12 oranında arttı.
   • Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 18 oranında artarken, ticari araç ihracatı yüzde 3 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 7 oranında azalarak 11 bin 435 adet olarak gerçekleşti.
   • Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam ihracat, 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 10 oranında arttı ve 19,606 milyar $ oldu. Euro bazında ise yüzde 10 artarak 17,583 milyar € olarak gerçekleşti.
   • Bu dönemde, ana sanayi ihracatı yüzde 15, yan sanayi ihracatı yüzde 3 oranında arttı.
   • Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2016 yılı Ocak-Ekim dönemi itibariyle yüzde 16,6 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.Kaynak: TİM